Савина Иванова 

Градски ученически парламент – Велико Търново

 

Виктория Славчева

Градски ученически парламент – Велико Търново

 

Онур Сеидов

Градски ученически парламент – Велико Търново

 

Неда Василева

Градски ученически парламент – Велико Търново

 

Симона Стоилова

 

Гергана Петкова

 

Ива Пешева