Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)


Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е частнa образователна институция. Основано е с Решение на 39-то НС от 25.07.2002 г. (обн. ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г.)

ВУЗФ обучава студенти в бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалното направление „Икономика“. По част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени обучението се осъществява съвместно с университета в Шефилд и в партньорство с Института за предприемачи на Сиско, Интертек, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Медийната академия „Българион“.

Във ВУЗФ има създадена дългогодишна традиция за подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите както на икономиката, така и на научните изследвания. / Вижте повече…


ERP Academy


ERP Academy е иновативен проект на фирми от ERP бранша в България, които обединяват усилия с цел да направят висшето образование по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на Бизнес мениджмънта и ИТ.

Партньори в ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния ERP бранш, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие. Все повече компании от нашия бранш започват да правят свои инициативи за добавяне на практическа стойност към учебния процес и поради тази причина създадохме Академията, която има за цел да разпространява глобално ERP знанието. / Вижте повече…


LUCY


Вече 18 години LUCY е предпочитаната марка за изисканата и модерна жена в България.

Производството е изцяло позиционирано в България, а компанията посреща своите клиенти в над 50 собствени и франчайзингови магазини в страната, като остава една от малкото фирми, които залагат изцяло на персоналното обслужване и подкрепят местния бизнес.

LUCY не прави компромис с качеството на материите, кройките и моделите и е единствената българска марка, която всяка година представя повече от 7 колекции, за да докаже напълно девиза на фирмата: LUCY – ОБИЧАМЕ ДА ВИ ОБЛИЧАМЕ! / Вижте повече…


БАИТ


Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.

Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии – хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. Една голяма част от тях предлагат собствени решения, продукти и услуги и успешно работят на чуждестранните пазари. В асоциацията членуват и представителствата на повечето водещи световни производители в България. / Вижте повече…


Victoria Sirakova PhotogenetikaLShot Leo Kirilov


 


Заедно в часГрадски ученически парламент – Велико ТърновоSTAR ReportersNESCAFÉ® 3in1


NESCAFÉ® 3in1 е твоята очаквано добра кафе комбинация, която се приготвят бързо и лесно за страхотно кафе-изживявaне във всяка чаша. Иновативен и изобретателен в своята същност, брандът NESCAFÉ® 3in1 се стреми да подбуди младите хора да мечтаят и действат, защото дори малките успехи, могат да ги отведат към нещо голямо! / Вижте повече…


ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС